Når det krevst!

Når det krevst!

Når det krevst stiller ein opp. Men ikkje alltid til det beste for den som har behov for hjelp.Ein sjukepleiar sa at ikkje alle er som i dykkar familie, der de oppdaterer kvarandre kontinuerlig. Av...