Død -men oppstått?

Den gamle presten stod ved kyrkjedøra, såg ut mot gravplassen og sa: Der er gravsteinen til Vasco da Gama. Han vart først lagt her, før dei tok han med tilbake til Lisboa, Portugal, til ei verdig grav der. Då Vasco da Gama kom med alle sine misjonærar, var vi her allereie. Vi kristne. Til landet vårt kom kristendomen austover med disippelen Tomas.

Seier presten, i denne gamle katolske kyrkja i Cochin, Kerala, sør i India.

Dei skriftlærde på Jesu tid sa til kvarandre at la denne mannen drive på med si lære. Er det ikkje frå Gud blir det ingenting av.

Tomas tvilaren, Johannes den unge, Peter den hissige, Judas, Andreas, Jakob fellesskapsbyggaren, og dei andre. Dei la grunnlag for den kristne trua som tru, fellesskap og kulturarv.

PÅSKE

En natt i hagen ved Kedronbekken

kom soldater og fariséernes menn.

De lette etter Jesus frå Nasaret

”Det er meg” sa Jesus og gikk frem.

Jesus ble grepet og bundet og

ført frem for gamle Annas.

Peter stod på gårdsplassen ved bålet

og nektet for at han var disippelen hans.

Annas spurte Jesus om hans disipler og hans lære.

Jesus svarte: ”Jeg har talt åpent og fritt

i synagoger og tempel, der jødene vil være.”

”Gå og spør de andre som har hørt meg,

de vet hva jeg har sagt”.

En vakt likte ikke svaret og slo til Jesus.

Men Jesus så på ham og sa:

”Var det rett det jeg sa, hvorfor slår du meg da?”

Utenfor stod Peter ved bålet og ventet.

To nye ganger nektet han at han var Jesu venn.

Da hørte han hanen som gol,

og tenkte at Jesus fikk rett igjen.

I Pilatus borg ble Jesus spurt om det var

Jødenes konge han var.

”Mitt rike er ikke av denne verden.

Jeg er her for å vitne om den sannhet vi

i mitt rike har.”

”Jesus har ingen skyld,” sa Pilatus.

”la meg sette ham fri.”

Men jødene protesterte høylydt i kor:

”Nei, ikke Jesus. Slipp Barabbas fri!”

Så ble Jesus pisket, og fikk tornekrone på

hodet og purpurkappe på.

Men jødene var sinte, mente han brøt deres lov

og sa han måtte dø på korset nå!

Mellom to røvere ble Jesus spikret fast

til korset på et sted kalt Golgata.

Soldatene delte hans klær

som han ikke lenger trengte ha.

”Jeg tørster,” sa Jesus og fra en svamp

fikk han edikkvin.

”Det er fullbrakt!” sa han så og åndet ut.

For oss hadde han gitt sitt liv.

Et spyd ble stukket i hans side

og enda han var død, begynte det å blø.

Senere ble hans legeme tatt ned,

svøpt i linklær og begravet like ved.

Neste dag da Maria Magdalena kom

var steinen foran graven tatt bort.

Hun hentet Peter og en disippel til,

de gikk inn i graven og fant den tom.

Maria kikket gråtende inn i graven

og to engler spurte henne hvorfor hun gråt.

”De har tatt min Herre bort,” sa hun,

”og jeg vet ikke hvor de har lagt ham”.

Utenfor stod en hun trodde var gartner.

Han spurte henne:

”Hvorfor gråter du kvinne? Hvem leter du etter?”

”Har du tatt hans legeme?” spurte hun, ”

eller vet du hvor det er?”

”Maria,” sa gartneren. Nå så hun det var Jesus.

”Gå og fortell mine brødre at jeg farer opp

til Faderen, min Far og deres Far.”

Og Maria gikk og fortalte som Jesus hadde sagt.

Disiplene var redd forfølgelse og hadde låst sin dør.

Da stod Jesus midt iblant dem,

viste dem sine sår og åndet på dem.

Men Tomas var ikke med de andre,

og trodde ikke det de senere sa.

Igjen kom Jesus midt i blant dem,

han viste sine sår for Tomas.

”Min Herre og min Gud!” sa Tomas da.

Senere en natt på sjøen ga ingen fisk.

”Kast noten ut på høyre side,” sa en mann

på stranden ved morgengry.

Garnet ble fullt, det revnet nesten.

Da forstod de at det var Herren som

åpenbarte seg på ny.

De spiste sammen med Jesus der på stranden,

og Jesus gav dem brød og fisk.

Så spurte Jesus tre ganger Peter:

”Elsker du meg Simon, sant og visst?”

Peter bekreftet sin sanne tro og kjærlighet.

”Fø da mine sauer og lam, og vær hyrde

for dem,” sa Jesus,”og følg dem.”

Av Jostein Bildøy, Trondheim 1991.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar